Skip to content

Знецінення не постачання

by admin on December 14th, 2016

В листі ДФС від 02.12.2016 р. № 26145/6/99-99-15-03-02-15 зроблено важливий висновок:

зменшення корисності активу (зменшення балансової вартості активу) не підпадає під визначення операції з постачання товарів/послуг, а тому зазначена операція не є об’єктом оподаткування ПДВ”.

Наш коментар:
Нагадаємо, що більшість необоротних активів, вкрадених та знищених московитами на окупованих територіях, в обліку українських підприємств були списані саме за процедурами зменшення корисності. Тому таке пояснення ДФС є вкрай актуальним. Залишається сподіватися, що пограбованим підприємствам за операціями зменшення корисності активів не доведеться нараховувати ПДВ ані за п.187.10, ані за п.198.5 ПКУ.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS