Skip to content

Неприбутковий нуль – це теж діяльність

by admin on January 17th, 2017

В листі одеської ДФС № 27/10/15-32-12-01-14 від 11.01.2017 року надано відповідь ОСББ, яке не вело господарської діяльності:

“враховуючи те, що фінансова звітність є невід’ємною частиною звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та її подання є обов’язковим для юридичних осіб, то і подання самого звіту є обов’язковим за наявності будь-яких показників за рік, які підлягають декларуванню, в тому числі і показників, які мають нульове значення”.

Нагадаємо, що оновлена редакція п.46.2 вимагає подання неприбутковими організаціями (НПО) до податкових органів фінансової звітності:
“Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими
підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною“.

Також в ПКУ з’явився новий пункт 133.4.7:
“Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам цього пункту та внесені до Реєстру неприбуткових установ та
організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених підпунктом 133.4.3 цього пункту”.

Раніше подання НПО фінзвітності до фіскальних органів здійснювалося “за бажанням” (див. наприклад лист ДФС від 17.10.2016  р.   № 33649/7/99-99-15-02-01-17).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS