Skip to content

«Справедливі» зобов’язання: правила буде змінено

by admin on September 28th, 2010

24 вересня в Лондоні на засіданні  IASB серед іншого було розглянуто плани деяких змін в правилах відображення результатів переоцінки зобов’язань за справедливою вартістю.

Було прийняте попереднє рішення про те, що відповідні вартісні різниці слід розділяти.

Та частина переоцінки зобов’язання, яка спричинена зміною кредитного ризику, мусить відображатися в складі власного капіталу, та фіксуватися в звіті як OCI (other comprehensive income). Інша частина такої переоцінки і надалі відображатиметься в складі прибутків та збитків.

Такий алгоритм визначено як «підхід одного кроку» (‘one-step approach’).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS