Skip to content

Інфляцію під податок

by admin on February 24th, 2017

Листом ДФС від 10.02.2017 р. № 3390/7/99-99-15-02-02-17 на місця доведено позицію керівництва щодо інфляційних коригувань фінрезультату. Ця позиція є остаточною, і раніше надані пояснення, що їй суперечать, не підлягають виконанню:

“Згідно з п. 3.21 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. N 433, у Звіті про фінансові результати інформація за статтею “Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті” враховується при розрахунку прибутку (збитку) до оподаткування.

Отже підприємства, які згідно з правилами бухгалтерського обліку здійснюють коригування фінансової звітності на показники інфляції, при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток враховують відкоригований на індекс інфляції фінансовий результат до оподаткування.

Податкові консультації щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток платниками податку, які здійснюють коригування фінансової звітності на індекс інфляції, застосовувати у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню”.

Сперечатися з податківцями тут немає сенсу. Формально вони цілком праві. Але цікаво – чи розуміють в ДФС до яких наслідків це може призвести? Адже інфляція дуже часто перетворює прибутки на збитки. :)

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS