Skip to content

В США розпочинають обговорення проблем обліку приватних фірм

by admin on September 29th, 2010

Александра Дефеліс (ALEXANDRA DEFELICE) в статті, оприлюдненій в  Journal of Accountancy, повідомляє, що FASB оголосив  про проведення двох круглих столів із залученням зацікавлених осіб  з кіл приватних підприємств (в тому числі користувачів звітів та аудиторів) для обговорення питань  обліку.

Запропоновано розглянути перш за все проблеми обліку консолідації (Codification Topic 810, раніше затверджений як  FASB Interpretation no. 46(R)), та обліку податку на прибуток (Codification Topic 740, раніше прийнятий як FASB Interpretation no. 48).

http://www.journalofaccountancy.com/Web/20103329.htm

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS