Skip to content

ДФС про загальні розуміння, теорію та попередників

by admin on March 24th, 2017

В листі ДФС від 21.11.2016 р. № 20011/5/99-99-10-01-16 розглянуто питання оформлення первинних документів в контексті достовірності проведення господарських операцій, а також проблему перевірки документів, отриманих від попередього бухгалтера.

В першому питанні податківці, базуючись на рішеннях судів, фактично керуються превалюванням суті над формою Вони зауважують, що навіть формально бездоганні первинні документи не є гарантією підтвердження дійсності операції. Головне – її реальність, та відповідність розумній меті. Такий підхід в цілому повністю відповідає сучасним тенденціям розвитку міжнародного судочинства в податкових справах.
Цікаво, що подаківці не наполягають на формальному дотриманні “розумної”мети:

“Поняття економічного ефекту не розкрито в Кодексі. Однак із загального розуміння характеру економічної діяльності можна дійти висновку, що економічний ефект – це приріст (збереження) активів платника податків та/або їх вартості, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.
При цьому необов’язково, аби економічний ефект спостерігався негайно після вчинення операції. Не виключено, що такий ефект настане в майбутньому. Також не виключено, що в результаті об’єктивних причин економічний ефект може не настати взагалі. Зокрема, операція може виявитися збитковою, і це є один із варіантів нормального перебігу подій при здійсненні господарської діяльності.
Проте із визначеного Кодексом поняття ділової мети випливає, що обов’язково повинен бути намір платника податків отримати відповідний економічний ефект, тобто господарська операція принаймні теоретично (за умови досягнення поставлених завдань) має передбачати можливість приросту або збереження активів чи їх вартості.
Якщо ж та чи інша операція не зумовлена розумними економічними причинами (позбавлена ділової мети), то такі операції не є вчиненими в межах господарської діяльності, а отже, їх наслідки, не зумовлені діловою метою, не підлягають відображенню в податковому обліку”.

Також в листі пояснюється, як слід поводитися з документальною спадщиною, яку залишив попередній головбух:

“для уникнення випадків покладення вини на працюючого головного бухгалтера йому необхідно перевірити бухгалтерську документацію, яка залишилась після звільненого попередника та яка буде підставою для складання податкової звітності в період виконання ним посадових обов’язків”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS