Skip to content

НПО-показники: за даними бухобліку

by admin on March 27th, 2017

В он-лайн-ресурсі ДФС “ЗІР” за кодом 102.04 надано відповідь на питання про те, як формуються показники податкового звіту НПО:

“Відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає вимогам, встановленим у п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, зокрема внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Пунктом 46.2 ст. 46 ПКУ визначено, що неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 ПКУ, подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 (далі – Звіт), (професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень п. 133.4 ст. 133 ПКУ).
У рядках 1.1 – 1.16 Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 – 2.6 Звіту – суми видатків. При цьому у зазначених рядках показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.
Згідно зі ст. 4 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема на принципі відповідності доходів і витрат. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.
Враховуючи зазначене, формування доходів та видатків, що зазначаються у рядках 1.1 – 1.16 та 2.1 – 2.6 Звіту, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів“.

Наш коментар:
Якщо все формується за правилами бухобліку, то виникає кілька питань:
- навіщо використовувати у формі звіту небухгалтерський термін “видатки” поруч з терміном “витрати”?
-якщо показники формуютья за принципом нарахування, то навіщо в декількох рядках Звіту використовуються формулювання, які свідчать на користь “касового” підходу (“надходження”, “вартість активів (коштів або майна), отриманих“)?
-як бути з тими операціями з гуманітарною допомогою, які в бухобліку не відображаються в складі доходів та витрат?

До речі проект змін до Звіту, не усуває зазначені суперечності.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS