Skip to content

НПО-звітування: нема показника -нема звіту

by admin on March 30th, 2017

Нещодавно податківці висловлювалися стосовно необхідності подання звітності НПО з нульовими показниками.
В листі ДФС від 16.03.2017 р. № 5264/6/99-99-15-02-02-15 акценти інші:
“неприбуткові установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 ПКУ, мають право не подавати до контролюючих органів звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та фінансову звітність у разі відсутності об’єктів оподаткування або показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог ПКУ, у тому числі у фінансовій звітності, оскільки вона подається як додаток до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та є її невід’ємною частиною”.

Доречно буде нагадати зміст норми п.49.2 ПКУ:
“Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є”.

А тепер суто філософське питання: якщо показник в звіті не наявний, то це означає, що він дорівнює нулю? А якщо він дорівнює нулю, то хіба він не наявний?

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS