Skip to content

Апдейт намбе ейт

by admin on March 31st, 2017

FASB випустила восьме цьогорічне Оновлення Кодифікації US-GAAP. Оновлення стосується розділу 310-20 Кодифікації.
Мета ASU №2017-08 полягає в зменшенні періоду амортизації премії відкличних боргових цінних паперів.
Оновлення набуде чинності для публічних компаній з грудня 2018 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS