Skip to content

Облікова політика: юридична шкідливість

by admin on June 2nd, 2017

В статті “Розповідь про дві теорії доказів” професори Пол Міллер (Paul B.W. Miller) та Пол Бенсон (Paul R. Bahnson) аналізують різні варіанти пояснення причин неефективних рішень щодо облікової політики підприємств.
Зокрема окрема увага в статті приділяється концепції шкідливого впливу з боку юристів компанії.
На думку авторів, підхід до облікової політики з позиції мінімізації оприлюднення фінансових даних на глобальних фінансових ринках є контрпродуктивним. Та стратегія, яка може працювати в судах, не працює на ринках капіталу.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS