Skip to content

PCAOB: вимоги суворіші

by admin on June 5th, 2017

Орган з нагляду за діяльністю аудиторів (PCAOB) США затвердив нові розширені вимоги щодо інформації, яка має надаватися аудиторамиу висновках про фінансову звітність.
У разі затвердження Комісією з цінних паперів та фондового ринку, нові стандарти почнуть застосовуватися з грудня поточного року.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS