Skip to content

Пруденс без асиметрії

by admin on June 13th, 2017

Рада з МСБО оприлюднила підсумковий документ, що містить попередні рішення щодо змін Концептуальної основи фінансової звітності.

Звертаємо увагу на те, що заплановано повернути до Концептоснови принцип обачності (prudence).

Щоправда цей принцип є лише підтримкою головного підходу – нейтральності звітності.
Тобто не можна переоцінювати активи та доходи, але це не означає, що їх слід недооцінювати.

Концептоснова не наполягатиме на асиметрії, коли ставлення до визнання доходів та активів відрізнятиметься від ставлення до визнання зобов’язань та витрат. Втім в окремих стандартах встановлення певної асиметрії може бути припустимим.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS