Skip to content

Плата за безвіз

by admin on June 19th, 2017

16 депутатів згадали про зобов’язання України за Угодою про асоціацію з ЄС, та подали на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні”.

Тут існувала певна інтрига – як узгодити сьгоднішній зв’язок нацстандартів з МСФЗ та необхідність дотримуватися вказівок Євродирективи 2013/34/EU.

Парламентарі прийняли соломонове рішення, і запропонували наступне визначення:

“національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку — нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку”.

У разі прийняття такої редакції буде фактично скасовано норму про те, що нацстандарти не можуть суперечити міжнародним стандартам.
А формулювання “на основі” стандартизаторів ні до чого особливо не зобов’язує.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS