Skip to content

Випробувальні доходи – без вирахування

by admin on June 21st, 2017

Рада з МСБО оприлюднила проект внесення змін до МСБО 16.

МСФЗ-стандартизатори збираються внести до стандарту положення про заборону зменшення вартості основного засобу на суми доходів, отриманих в результаті випробування (перевірки) активу до його встановлення для використання із запланованою метою. Відповідні зміни пропонується внести до параграфу 17 МСБО 16.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS