Skip to content

Збитки -непокриті, а прибуток – чистий

by admin on June 22nd, 2017

В листі ОВП ДФС від 15.06.2017 р. № 644/ІПК/28-10-01-03-11 роглянута ситуація нарахування дивідендів за умов наявності непокритих збитків:

“Згідно з пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) дивіденди – платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини).

Підпунктом 57.11.1 п. 57.1 ст. 57 Кодексу встановлено, що у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток – емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 137 Кодексу.

Пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, встановлено, що дивіденди – частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Дивіденди розраховуються виходячи з прибутку, визначеного за правилами бухгалтерського обліку.
Разом з тим, Кодекс не визначає заборон для виплати дивідендів за 2016 рік при наявності непокритого збитку за минулі роки“.

Наш коментар:
Нараховувати дивіденди за наявності балансових збитків слід обережно. Необхідно взяти до уваги певні обмежувальні норми законодавства або статутних документів. Наприклад, в статті 31 Закону “Про акционерні товариства” вказано на те, що акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS