Skip to content

Тишком нишком

by admin on June 23rd, 2017

Проголосований вчора в Раді законопроект про зміни до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” виглядає напрочуд сумнівним. Адже до голосування в парламенті подано некоректні документи, які можуть ввести в оману тих, хто голосує.
Наведемо приклад.
В чинній редакції Закону (текст з сайту ВР) частина 4 статті 14 виглядає так:

“Публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти
іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств
і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні
учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові
установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає
за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та
річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським
висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з
опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Державні і комунальні унітарні підприємства, господарські
товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належать державі чи територіальній громаді, а також
господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких
належать господарським товариствам, частка держави чи
територіальної громади в яких становить 100 відсотків, зобов’язані
оприлюднювати інформацію про свою діяльність (квартальну, річну
фінансову звітність, у тому числі консолідовану, за останні три
роки) шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або
на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта управління об’єктами
державної або комунальної власності. Доступ до таких веб-сторінок
та веб-сайтів є цілодобовим і безоплатним.

Річна фінансова звітність (у тому числі консолідована)
зазначених суб’єктів господарювання оприлюднюється до 30 квітня
року, що настає за звітним періодом. Якщо річна фінансова
звітність (у тому числі консолідована) зазначених суб’єктів
господарювання підлягає обов’язковому аудиту, аудиторський
висновок публікується разом із звітністю.

Електроенергетичні підприємства, які не зобов’язані
публікувати фінансову звітність відповідно до цієї статті,
забезпечують доступність своєї фінансової звітності для
ознайомлення громадськості за місцезнаходженням виконавчого органу
підприємства”.

В порівняльній таблиці законопроекту ця норма (яку названо чинною) виглядає так:

“Публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.
Підприємства – суб’єкти електроенергетики, які не зобов’язані публікувати фінансову звітність відповідно до цієї статті, забезпечують доступність відповідної фінансової звітності для ознайомлення громадськості за місцезнаходженням виконавчого органу такого підприємства”.

Як бачимо в таблиці відсутні деякі положення чинного Закону.

Звична депутатська недолугість та непрофесійність?
Можливо так… а можливо це дещо інше.
Тут варто звернути увагу на те, що в запропонованій законопроектом редакції статті 14 зникає вимога щодо оприлюднення звітності державними та комунальними підприємствами.
Якщо б в порівняльний таблиці було подано правильну норму, то цей факт було б важко приховати від тих, хто має голосувати.

Схоже на те, що деяким “слугам народу” не дуже хочеться, щоб громадяни мали змогу ознайомитися в режимі он-лайн з фінансовими звітами державних та комунальних підприємств.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS