Skip to content

Витрати як вартість

by admin on July 18th, 2017

В листі ДФС від 11.07.2017 р. N 1115/6/99-99-15-03-02-15/ІПК розглянуто питання про оподаткування ПДВ операції із придбання підприємством господарських матеріалів, що будуть використовуватись для поточних потреб загального користування (туалетний папір, мило, миючі засоби, щітки тощо).

Висновок податківців:

“Якщо вартість зазначених товарів включається до складу витрат та, відповідно, до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування та пов’язані з отриманням доходів, такі товари/послуги визнаються такими, що призначаються для використання/використані в господарській діяльності, і додаткового нарахування податкових зобов’язань за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 ПКУ, не здійснюється”.

Як бачимо сам факт списання майна на витрати (навіть на загальногосподарські) для податківців є свідченням включення їх до вартості товарів (робіт, послуг).
Отже можна припустити, що використання в господарській діяльності може підтверджуватися не тільки дебетом 90-го рахунку, а й дебетами 91,92,93 та 94-го рахунків.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS