Skip to content

Про “первинність” документації

by admin on August 8th, 2017

Наталя Амброзяк на сторінках “Податки та бухгалтерський облік” друкує статтю “Її Величність первинна документація: загальні питання“.

Серед іншого автор аналізує функцію підтвердження:

“виходячи з визначення первинного документа в Законі про бухоблік (див. вище) він на сьогодні не є підтвердженням здійснення господарської операції.
Нагадаємо: господарська операція — це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів і зобов’язань, власному капіталі підприємства. Вона може мати як позитивний, так і негативний результат.
Проте первинка залишається підставою для бухгалтерського і податкового обліку. І підтвердженням тому слугує п. 44.1 ПКУ: для цілей оподаткування платники податків зобов’язанівести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, у тому числі на підставі первинних документів. Платникамзабороняється формувати показники податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених знову ж таки первинкою.
Але скажемо прямо: ситуація не така однозначна.. “

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS