Skip to content

Дарування – це продаж

by admin on August 9th, 2017

В листі ДФС 07.08.2017 р. № 1515/5/99-99-15-02-02-16/ІПК обгрунтовано висновок, що за операцією безоплатної передачі основних засобів слід відображати коригування, пов’язані з продажем:

“Згідно з пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Кодексу продаж (реалізація) товарів – будь- які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Таким чином, операції з безоплатної передачі основних засобів (частини адмінбудівлі) з балансу платника податку на прибуток на загальних підставах, на баланс «» збільшують фінансовий результат до оподаткування на суму їх залишкової вартості, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку та зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму залишкової вартості такого окремого об’єкта основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу.”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS