Skip to content

Податок на прибуток: єврозвітування

by admin on August 10th, 2017

Європарламент оприлюднив пропозиції щодо удосконалення звітності міжнародних компаній.
Пропозиції стосуються переважно розкриття даних зі сплати податку на прибуток, и спрямовані на боротьбу з ухилянням або мінімізацією оподаткування.
В оприлюдненому документі мова йде про компанії, які оподатковуються в різних країнах, и складають звіти в режимі “країна за країною” (country-by-country reporting – CBCR).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS