Skip to content

Нема обачності, буде скепсис

by admin on August 17th, 2017

Три міжнародних органа стандартизації аудиту, етики та бухгалтерської освіти (Auditing and Assurance Standards Board – IAASB, the International Ethics Standards Board for Accountants -IESBA, the International Accounting Education Standards Board – IAESB) прийняли спільну заяву до професійної спільноти. Заява має промовисту назву – “До підсилення професійного скептицизму”.
Сайт Міжнародної Федерації бухгалтерів оприлюднив цей документ.
Головна ідея: в умовах швидких змін в бізнесі та технологіях, бухоблік змушений все частіше застосовувати облікові оцінки. Це потребує підвищення рівня професійного скепсису. Саме цю рису мають плекати сучасні бухгалтери.

Після вилучення з Концептуальної основи МСБО принципу обачності, стандартизатори змушені реагувати на критику з боку суспільства. Одним із засобів підвищення довіри до звітності є скептицизм її укладачів.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS