Skip to content

Нестягнуто-безнадійно-безповоротнє

by admin on September 12th, 2017

В листі ДФС від 01.09.2017 р. № 1783/6/99-99-15-02-02-15/ІПК податківцям вдалося поєднати дві категорії: безнадійна заборгованість і безповоротна фінансова допомога.

Нагадаємо, що безнадійна заборгованість – це заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності (пп. “а” пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). Додаткових умов визнання простроченого боргу безнадійним в ПКУ немає.
Але податківці звично висувають додаткову умову, яка відсутня в ПКУ – застосування заходів стягнення:
“під безнадійною заборгованістю, що підпадає під ознаку пп. “а” пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, слід вважати заборгованість, за якою минув термін позовної давності у разі, якщо відповідні заходи з її стягнення не призвели до позитивних наслідків“.

А що ж буде, коли “заходів” не було?
Позиція податківців зворушує:
“відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності є безповоротною фінансовою допомогою“.
“У разі якщо платник податку – покупець протягом терміну позовної давності не здійснив відповідні заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані послуги, то після закінчення строку позовної давності зазначена заборгованість вважається безповоротною фінансовою допомогою та враховується при коригуванні фінансового результату відповідно до норм п. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу”.

Як бачимо, податківці вдалися до нового прочитання визначення пп. 14.1.257 ПКУ, і застосували його до кредитора, а не до дебітора.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS