Skip to content

Тепер за бухгалтерськими правилами

by admin on September 18th, 2017

В листі ДФС від 14.09.2017 р. № 1953/6/99-99-15-02-02-15/ІПК розглянуто питання щодо відображення витрат на розробку веб-сайту та його розміщення в мережі Інтернет (реєстрація та делегування доменного імені, хостинг) :

“Відповідно до п. 8 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) “Нематеріальні активи” нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований.

Кодекс не містить визначення терміну “нематеріальний актив”. Визначення та облік нематеріальних активів здійснюється згідно з правилами бухгалтерського обліку”.

Нагадаємо, що коли в ПКУ було спеціальне визначення НМА, податківці зазвичай схиляли платників податків до капіталізації відповідних витрат. Тепер спецдефініції в ПКУ немає. Отже треба керуватися виключно бухгалтерськими правилами. Вони викладені в Тлумачення ПКТ 32 “Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті”:

“Веб-сторінка, що є результатом розробки, визнається як нематеріальний актив тоді і тільки тоді, коли, крім виконання загальних вимог, викладених в МСБО 38.21 стосовно визнання та початкової оцінки, суб’єкт господарювання може виконати вимоги, викладені в МСБО 38.57. Зокрема, суб’єкт господарювання може бути здатний задовольнити вимогу продемонструвати, як його веб-сторінка генеруватиме можливі майбутні економічні вигоди у відповідності з МСБО 38.57(г), коли, наприклад, веб-сторінка здатна генерувати доходи, включаючи прямі доходи від надання можливості розміщувати замовлення. Суб’єкт господарювання не може продемонструвати, як веб-сторінка, розроблена виключно або головним чином для рекламування своїх власних продуктів та послугта стимулювання попиту на них, генеруватиме можливі майбутні економічні вигоди, а, отже, всі видатки на розробку такої веб-сторінки визнаються як витрати коли вони понесені“.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS