Skip to content

US-GAAP: нереформування загрожує колапсом

by admin on October 4th, 2017

Професори Пол Міллер (Paul B.W. Miller) та Пол Бенсон (Paul R. Bahnson) в своїй колонці на AccountingToday публікують матеріал “Чому ми так критично налаштовані до статус кво GAAP?“. Стаття є майже революційним маніфестом.

Автори вважають, що для реформування системи US-GAAP конче необхідна зміна парадигми мислення бухгалтерів та стандартизаторів. Вони попереджають, що без цього систему стандартизації очікує катастрофа.

В статті наведено ключові відміннсті існуючої системи від системи, яка ефективно задовільняє потреби сучасності.
Недоліки існуєчої системи такі:
-вона фокусується на процесі, а не на результаті,
-вона орієнтована на постачальника, а не на споживача,
-вона віддає перевагу укладачам звітів та аудиторам, а не ринкам капіталу,
-її стандарти містят забагато вимог,
-вона базується на вимірниках, які можуть бути підданими аудиту, а не на вимірниках, що приносять користь,
-її часові рамки знаходяться в минулому, а не в теперішньому і майбутньому.

Анекдот від авторів статті:

В п’ятницю друг питає бухгалтера про те, чим він займався цілий тиждень.
Бухгалтер відповідає, що п’ять днів обчислював амортизацію і вираховував балансову вартість основних засобів.
Тоді друг питає: і скільки ж вони коштують?
Бухгалтер відповідає: я не знаю.
Друг перепитує: мені здалося, що ти сказав, що вираховував їхню вартість.
На що бухгалтер каже: так, але не реальну вартість.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS