Skip to content

Доходи по новому: драфти вказівок

by admin on October 5th, 2017

Виконачий комітет з фінансової звітності (Financial Reporting Executive Committee – FinREC) Американського інституту сертифікованих громадських бухгалтерів (АІСРА) оприлюднів 20 проектів вказівок щодо застосування нових правил з визнання доходів для різних галузей: авіація, управління активами, будівництво, гральний бізнес, медицина, нафтогаз, енергетика, телекомунікації.
Вельми корисна інформація в популярній формі.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS