Skip to content

ОСББ-політика

by admin on October 9th, 2017

ОСББ-інформ пропонує зразок наказу про облікову політику для ОСББ.

Деякі положення щоправда викликають сумніви. Проте в цьому наказі є і вельми корисні деталі.
Наприклад, слід зауважити, що резервний та ремонтний фонди пропонується обліковувать на рахунку 48, не зважаючі на те, що в деяких роз’ясненнях державних органів мова йде про 39-й та 43-й рахунки.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS