Skip to content

“Алілуя” від Мінфіну

by admin on October 10th, 2017

Олена Макєєва в статті “Бухгалтерська алілуя та ділова репутація бізнесу” коментує нові норми Закону “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні”.

Серед переваг нової редакції закону автор наводить зокрема і такі:
“схвалений у другому читання закон передбачає розширення сфери застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) шляхом законодавчого закріплення їх обов’язкового застосування великими підприємствами та підприємствами, які здійснюють видобуток корисних копалин загальнодержавного значення“.

Нагадаємо, що відповідно до нових норм великі підприємства визначено наступним чином:
“Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:
балансова вартість активів — понад 20 мільйонів євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 мільйонів євро;
середня кількість працівників — понад 250 осіб”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS