Skip to content

Незавершені капінвестиції: ні Богу свічка, ні чорту кочерга

by admin on November 1st, 2017

В листі ДФС 26.10.2017 р. № 2389/ІПК/28-10-01-03-11 розглянуто питання оподаткування операції списання незавершеного будівництва. Висновок податківців:
“оскільки платником ПДВ здійснюється операція із списання капітальних інвестицій, то вони припиняють використовуватись в операціях, що є господарською діяльністю такого платника податку. Так як в процесі створення об’єктів капітальних інвестицій здійснювались витрати на проектно-вишукувальні та/або будівельні роботи, придбання устаткування, інструментів та інвентарю, суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, то платник податку повинен не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається їх списання, здійснити нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за основною ставкою, виходячи з вартості придбаних для такого будівництва товарів та послуг“.

Тут слід звернути увагу на кілька моментів:

1.Вимога нарахування ПДВ в листі обгрунтовується посиланням на п.198.5 ПКУ. Цей пункт вказує на базу оподаткування, зазначену в п.189.1 ПКУ. Але в п.189.1 немає такого показника, як “вартість придбаних для такого будівництва товарів та послуг”. Це свідчить про те, що податківцям не ясно як слід ставитися до незавершених капінвестицій: як до необоротних активів, чи як до товарів.

2.Податківці не згадують про спеціальну норму, яка призначена для ліквідації основних засобів (п.189.9 ПКУ). Отже можна припустити, що незавершені капінвестиції в ДФС не вважають основними засобами.

3.В листі мова йде про “незавершені капітальні інвестиції”, проте не згадується спеціальна податкова дефініція “капітальні інвестиції”, наведена в п.14.1.81 ПКУ. Ця дефініція не включає витрати власне на незавершене будівництво. Отже податківці тут віддають перевагу бухгалтерському термінологічному апаратові.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS