Skip to content

Огляд бухєврорегуляції

by admin on November 2nd, 2017

Європейський орган з цінних паперів та ринків (European Securities and Markets Authority – ESMA) оприлюднив черговий огляд рішень щодо проблем застосування міжнародних стандартів при складанні звітності європейськими підприємствами.

В огляді проаналізовано окремі питання застосування IAS 36, IFRS 11, IFRS 10, IFRS 13, IAS 28, IAS 8, IAS 34, IAS 1, IAS 39, IFRS 10, IFRS 13, IAS 37, IAS 18, IAS 12.

Зокрема в огляді йдеться про питання визначення наявності спільного контролю, контролю над інвестфондами, зменшення корисності торгових марок, оцінка за справедливою вартістю за відсутності спостережних даних, визнання відстроченого податкового активу при перенесенні податкових збитків етс.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS