Skip to content

Уточнена декларація і “ФЗ”

by admin on November 3rd, 2017

Одеські податківці оприлюднили таку консультацію:

” Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 Кодексу.

Форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року №897, з урахуванням змін і доповнень, внесених наказами Міністерства фінансів України від 8 липня 2016 року №585 та від 28 квітня 2017 року №467. Дана форма декларації передбачає відмітку про наявність додатків до неї, серед яких і додаток ФЗ «Фінансова звітність».

Отже, надання уточненої декларації з податку на прибуток підприємств потребує подання разом з нею додатку ФЗ «Фінансова звітність», як невід’ємної частини до неї“.

Якщо мова йде про виправлення помилки, що вплинула і на бухгалтерський, і на податковий облік, то виникає питання: яку фінансову звітність подавати разом з уточненою декларацією? Адже уточненої фінзвітності не існує. Помилки в бухобліку виправляються виключно у звітності поточного періоду за правилами ПСБО 6 та МСБО 8. Щоправда в новій редакції Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” передбачено можливість складання уточненої фінзвітності. Проте наразі не ясно, як така фінзвітність буде співвідноситися з сучасними алгоритмами стандартизації процесу виправлення помилок.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS