Skip to content

Політично-оціночна плутанина

by admin on November 13th, 2017

В журналі “Справочник экономиста” №10/17 опублікована стаття “Облікова політика чи облікова оцінка? Визначити і не помилитися”.
В статті зокрема йдеться про складність правильної ідентифікації природи деяких облікових змін:

“Як відомо підприємствам надано право вибору методу оцінки вибуття запасів. В п.16 ПСБО 9 наведено п’ять таких методів. В параграфі 21 МСБО 2 два з цих методів названо “методами визначення собівартості”, а інші три методи в параграфах 23-27 названо “формулами собівартості”.
Чи слід вважати вибір методу списання запасів питанням облікової політики?
В параграфі 36(а) МСБО 2 чітко вказано, що це питання облікової політики. Аудитори КПМГ у зв’язку з цим підкреслюють, що зміна методу списання запасів є зміною облікової політики, не зважаючи на те, що відповідні методи є методами оцінки .
Цікаво, що на відміну від МСБО 2, в ПСБО 9 чіткої вказівки на “політичний” характер відповідної методології немає. І це дає привід деяким аналітикам для наступного висновку: зміна методу оцінки вибуття запасів може розглядатися і як зміна облікової оцінки, і як зміна облікової політики . Думаємо такі висновки небезпідставні. Подивимось ще раз на визначення облікової оцінки (п.3 ПСБО 6), і поставимо собі питання: хіба метод списання запасів не впливає на розподіл витрат між періодами? Безумовно впливає. Отже відповідна методологія може відноситися до облікових оцінок. Крім того, в п.16 ПСБО 9 прямо вказано на те, що перелічені методи списання запасів є саме методами їхньої оцінки”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS