Skip to content

Пароплавство: виключення виключення

by admin on December 6th, 2017

FASB затвердила Оновлення ASU 2017-15, яким виключила з Кодифікації US-GAAP частину 995, що визначала певні особливості з обліку відстрочених податків для пароплавних підприємств.
Правила частини 995 по суті є виключенням з загальних правил, вони призначені для обліку податкових наслідків (невизнання відстрочених податків) створення обов’язкових резервних внесків пароплавними підприємствами, які було зроблено до 1992 року.
Оновленн набуде чинності за рік.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS