Skip to content

Угруповання та підрозділи

by admin on December 8th, 2017

В листі Мінсоцполітики від 13.11.2017 р. № 21929/0/2-17/13 йдеться про посаду головного бухгалтера:

“відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. N 327 (зі змінами), професійна назва роботи “Головний бухгалтер” за кодом Класифікатора (код 1231) відноситься до професійного угруповання “Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів”.

Отже, введення до штатного розпису підприємства посади головного бухгалтера можливе у разі створення відповідного структурного підрозділу (відділу, сектора тощо)“.

Отже головбух без підрозділу до угруповання не потрапить.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS