Skip to content

“Мобілізаційна” амортизація

by admin on December 21st, 2017

В листі ДФС від 18.12.2017 р. № 3025/6/99-99-15-02-02-15/ІПК податківці надають пояснення щодо нарахування амортизації на основні засоби, передані юридичною особою військовим комісаріатам на підставі мобілізаційних повідомлень.
Висновок авторів листа:
“у разі якщо основні засоби не використовуються платником податку на прибуток у власній господарській діяльності, податкова амортизація на такі основні засоби не нараховується”.

Зверніть увагу: в листі прямо не вказується на неможливість податкової амортизації. Отже, якщо керівництво підприємства вважає, що мобілізація основних засобів на потребу захисту Вітчизни є виконанням функції охорони підприємства, то таку мобілізацію можно пов’язати з господарською діяльністю. А це значить, що амортизувати такі ОЗ в податковому обліку можна.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS