Skip to content

Футболіст як інтелектуальна (!?!) власність

by admin on December 25th, 2017

В листі від 14.12.2017 р. № 2978/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ДФмС пояснює своє ставлення до операцій продажу футболістів:

“…За економічним змістом операції з купівлі-продажу прав на використання професійних здібностей спортсменів є операціями з нематеріальними активами (ліцензійними договорами)….

Таким чином, операцію з передачі права на використання професійних здібностей спортсменів за відповідними договорами (контрактами) відповідно до норм Кодексу слід розглядати як операцію з передачі нематеріального активу….

Відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу постачанням послуг визначена будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Місцем постачання послуг щодо надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами; надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця, відповідно до підпунктів “а” та “г” пункту 186.3 статті 186 Кодексу вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання.
Враховуючи викладене, а також те, що в результаті переходу спортсмена з українського до іноземного клубу відбувається його реєстрація іноземною спортивною організацією як спортсмена такого клубу, місце постачання операції з переходу спортсменів (передачі прав) з українських до іноземних клубів на платній основі з метою використання їх професійних здібностей визначається за межами митної території України, а тому така операція не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість“.

Наш коментар:
А чому власне не застосована норма про постачання ТОВАРІВ? Визначення п.14.1.244 ПКУ прямо вказує на те, що нематеріальний актив є ТОВАРОМ.
Нагадаємо, що податківці вже називали назвали футболістів послугами. В листі від 02.11.2017 р. N 2475/6/99-99-15-03-02-15/ІПК зазначено наступне:
“Враховуючи те, що спортсмен, як людина, не може бути товаром та предметом купівлі-продажу (постачання), а також те, що підготовка іноземного спортсмена клубом-нерезидентом здійснюється за межами України, то з метою справляння податку на додану вартість місцем постачання послуг за зазначеними вище договорами буде місце реєстрації клуба – нерезидента, тобто поза межами митної території України”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS