Skip to content

МСФЗ-15: повноретроспекційний транзит

by admin on February 1st, 2018

Питання:
В 2018 році ми починаємо застосовувати МСФЗ 15. Чи слід в такому випадку перераховувати звітність за 2017 рік?

Якщо новий стандарт призвів до необхідності зміни облікової політики щодо моделі визнання доходів, то слід звернутися до третього додатку до МСФЗ 15. Цей додаток регулює варіанти переходу, а також надає можливості щодо застосування деяких прийомів спрощення.
У випадку обрання підходу повної ретроспекції (fully retrospective transitional approach), необхідно подати перераховану звітність за порівняльний період, а також розкрити вплив переходу на статті звітності.
В модельному звіті від Делойт можна знайти відповідні рекомендації. Це звіт за 2017 р., його створено за припущення, що МСФЗ 15 застосовується достроково в 2017 році. Отже перераховані порівняльні дані наведено за попередній 2016 рік.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS