Skip to content

Зміни до МСБО 19

by admin on February 7th, 2018

Рада з МСФБо затвердила зміни до МСБО 19 пакетом “Доповнення, скорочення врегулювання планів” (Plan Amendment, Curtailment or Settlement ).
Параграфи 101A, 122A, 123A, 179 додані, а параграфи 57, 99, 120, 123,125, 126, 156 змінені.
Зміни регулюють облік в обставинах зміни планів з визначеними виплатами (defined benefit pension).
Висувається вимога перегляду припущень щодо оцінки відповідних зобов’язань.
Зміни застосовуються до обліку планів, що будуть змінені після 01.01.19.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS