Skip to content

Від ПСБО до МСФЗ: податкові халепи

by admin on February 8th, 2018

В статті “ПЕРЕХІД НА МСФЗ: ЧИ Є ПОДАТКОВІ РИЗИКИ?“, опублікованій на ТaxLink, проаналізовано ситуації, коли транзитні процедури МСФЗ 1 можуть призвести до сумних податкових наслідків.
В матеріалі розглянуто приклади, що ілюструють відповідні фіскальні ризики трансформації звітності від ПСБО до МСФЗ.
Зокрема йдеться про необхідність чітко розрізняти в яких випадках відбувається зміна облікової політики, а в яких – виправлення помилок, допущених при складанні фінансової звітності за ПСБО.
Стаття буде корисною тим, хто готується до переходу на міжнародні стандарти.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS