Skip to content

Підприємницькі непідприємницькі: ризики “малого” звітування

by admin on February 14th, 2018

Черкаські податківці оприлюднили форми НПО-звітів, в яких зазначено, що разом з податковим звітом неприбуткові організації подають фінансову звітність.
Зауважимо, що у наведених прикладах зазначено, що НПО подають фінзвітність в спрощеному форматі за формами ПСБО 25.
Таким чином, податківці визнають, що НПО є “суб’єктами малого підприємництва“. Адже саме на таких суб’єктів поширюється дія ПСБО 25.
Наголосимо, що згідно зі статтями 3 та 42 ГКУ, “Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність)”.

А стаття 55 ГКУ вказує, що суб’єктами малого підприємництва (СМП) є юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

НПО може бути суб’єктом господарювання і здійснювати некомерційну господарську діяльність. Отже, формально кажучи, воно може бути і СМП. Але, якщо зважати на визначення підприємництва, то слід визнати, що СМП спрямовані на отримання прибутку. Це не зовсім схоже на діяльність НПО.

Таке тлумачення загрожує перебуванню НПО в Реєстрі неприбутоквих організацій. Наприклад, в листі ДФС від 15.12.2017 р. № 3017/6/99-99-15-02-02-15/ІПК для сільгоспкооперативів було зазначено наступне:
“здійснення господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку, класифікується як підприємництво (ст. 42 Господарського кодексу України) і не відповідає сутності поняття некомерційної діяльності неприбуткових установ”. Висновки ДФС: “З огляду на викладене сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не можуть бути визнані неприбутковими організаціями у розумінні Кодексу, не підлягають включенню до Реєстру та зобов’язані нараховувати і сплачувати податок на прибуток у порядку, встановленому розділом III “Податок на прибуток підприємств”.

Підсумуємо: складання НПО фінансової звітності за формами ПСБО 25 може бути інтерпретовано як визнання підприємницької суті НПО, що може призвести до виключення НПО з Реєсту неприбуткових організацій.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS