Skip to content

Податкова реформа Трампа: зміни до US-GAAP

by admin on February 15th, 2018

Рада зі стандартів фінансового обліку затвердила Оновлення ASU No. 2018-02 “Звіт про прибуток – звітування про сукупний дохід”. Оновлення стандартизує рекласифікацію деяких податкових впливів з іншого сукупного доходу.
Зміни внесені до розділів 220 та 740 Кодифікації US-GAAP.
Вони спричинені внесенням змін до федерального податкового законодавства США, відомих як Tax Cuts and Jobs Act.
Оновлення набуває чинності з грудня 2018 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS