Skip to content

Профнепридатність vulgаris

by admin on February 20th, 2018

Те що працівники ДФС не дуже обізнані в стандартах бухобліку, відомо давно. Але межі цієї необізнаності інколи просто вражають.
Наприклад, нещодавно на сайті ДФС з’явилося ноу-хау податківців під пафосною назвою “Чи є межа між оптимізацією та ухиленням від сплати податку при залученні кредитів від нерезидентів?”:

” Харківським управлінням Офісу було проведено перевірку великого виробничого підприємства, яке, починаючи з 2014 року, постійно декларувало від’ємне значення об’єкту оподаткування з податку на прибуток,.

Як з’ясовано в ході перевірки, причиною збитків є саме від’ємне значення курсових різниць за отриманими кредитами від нерезидентів.

З одного боку – норми Податкового кодексу дозволяють врахування від’ємного значення курсових різниць у складі витрат, але з іншого боку – правила бухгалтерського обліку не завжди передбачають «витратність» таких операцій.

Так, перевіркою встановлено отримання підприємством в 2014 році кредитів від засновників-нерезидентів з терміном погашення – 2018 рік. Крім того, до цього моменту не передбачено погашення навіть відсотків за такими кредитами (згідно умов вони нараховуються, але сплачуються разом з погашенням основної суми кредитів).

До складу витрат підприємством за 2014 – 2015 роки віднесено курсові різниці у сумі 76,0 млн грн.

При цьому, підприємством не враховано норми статті 9 ПСБУ 21 «Вплив змін валютних курсів», згідно з якими курсові різниці, що виникають по дебіторській заборгованості або зобов’язанням по розрахунках з господарською одиницею за межами України (дочірнє, асоційоване, сумісне підприємство, філія, представництво або інший підрозділ підприємства, що знаходиться та здійснює господарську діяльність за межами України), погашення яких не планується та не є вірогідним в найближчій перспективі, враховуються у складі іншого додаткового капіталу та відображаються в іншому сукупному доході.

Таким чином, при отриманні підприємством-резидентом кредитів, позик, тощо від засновників-нерезидентів на умовах, що не передбачають погашення в найближчій перспективі, повинна виконуватись норма ст. 9 П(С)БУ 21.

Перевіркою встановлено порушення порядку ведення бухгалтерського обліку, в наслідок чого підприємством було завищено від’ємне значення об’єкту оподаткування з податку на прибуток на 76,0 млн грн”.

Як бачимо, податківці не бачать різниці між інвестором і об’єктом інвестування (господарська одиниця за межами України).
Норма п.9 ПСБО 21 написана для інвестора, а не для об’єкта інвестування.
Але, судячи з усього, податківці не тямлять в таких “аж занадто складних” категоріях.
Є пара риторичних питань:
Хто їх навчав бухобліку?
Хто видавав їм дипломи про здобуття вищої економічної освіти?

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS