Skip to content

Нові правила обліку оренди: важче, ніж здавалось

by admin on February 27th, 2018

Реніка Ероусміт (Ranica Arrowsmith) в публікації для Accounting Today наводить такі дані:
Три чверті компаній дійшли висновку, що нові правила обліку оренди виявилися складнішими за їхні уявлення.
За оцінками Ради з МСБО $2,2 триліона активів та зобов’язань буде додатково відображено в балансах підприємств після запровадження нових правил.
Більшість (60%) опитаних вважають, що найсерйознішою проблемою в цій царині є збір необхідних даних.
75% опитанах висловили думку, що нові правила обліку оренди складніші за нові правила обліку доходу.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS