Skip to content

Контроль над ресурсом: Мінфін нарешті визначився

by admin on October 28th, 2010

В листі від 04.10.2010 № 31-34020-20-10/26573 Мінфін, надаючи роз’яснення про крітерії визнання активу, наводить визначення контролю над ресурсом:
«Контрольованим підприємством вважається ресурс, вигоди від вмкористання якого, як очікується, надходитимуть до підприємства, і підприємство має змогу обмежити доступ іншим до цих вигід».
Таким чином, Мінфін фактично пристав до визначення, властивого системі МСФЗ.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS