Skip to content

Катехізис для аналітиків

by admin on February 28th, 2018

Інститут дипломованих фінансових аналітиків опублікував доповідь, що містить коментарі до 10 найпоширеніших питань з проблем імплементації нових правил обліку доходів.
В якості прикладу ефективних пояснень впливу переходу на нові стандарти зокрема наводиться звітність Rolls-Royce Holdings plc.
Цікаво, що тільки 6% компаній очікують, що нові стандартизаційні вимоги суттєво вплинуть на їхню звітнсть.
Стосовно обрання моделі переходу в доповіді наведено характерін показники: кількість тих, що обирають метод повної ретроспекції вдівчі менша за кількість тих, хто віддає перевагу модифікованій (кумулятивній) ретроспекції.
В дослідженні пояснюється, як саме зміни стандартизації можуть вплинути на показники фінансового аналізу, зокрема в т.зв моделі Дюпон.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS