Skip to content

ASU No. 2018-03: удосконалення фінінструментарію

by admin on March 1st, 2018

FASB затвердила чергове Оновлення -ASU No. 2018-03. Оновлення вносить поточні коригування та поліпшення до розділу 825-10 Кодифікації US-GAAP.
Оновлення містить зміни за шістьма позиціями (ситуації, коли оцінка інструментів капіталу за справедливою вартістю ускладнена, облік зобов’язань за справедливою вартістю, облік опціонів та форвардів етс).
ASU No. 2018-03 застосовується з грудня 2017 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS