Skip to content

Ідейне: визнання доходу

by admin on March 5th, 2018

В “Професійному бухгалтері” №9/18 надруковано статтю “МСФЗ 15: ідеологія“, де розглядаються загальні підходи до визнання доходу відповідно до МСФЗ 15.
Автор зокрема відзначає наступне:

“новий стандарт визначає дві категорії доходу — широку (incomе) та вузьку (revenue): revenue — це один з різновидів incomе. У вузькому розумінні дохід — це виручка від реалізації товарів, робіт і послуг. МСФЗ 15 регулює визнання лише такого різновиду доходу. Тому МСФЗ 15, на відміну від МСБО 18, не описує визнання доходу від процентів та дивідендів. Ці доходи винесені до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Також зауважимо, що в новій дефініції немає згадки про «валове надходження» (gross inflow). У параграфі 29 «Основи для висновків» до МСФЗ 15 пояснюється, що це формулювання вилучили, щоб не вводити в оману бухгалтерів, які могли інтерпретувати його як необхідність визнання доходу при отриманні передоплати.

Нинішнє визначення доходу в широкому розумінні (incomе) відповідає дефініції цієї категорії, наведеній у параграфі 4.25(а) Концептуальної основи складання звітності”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS