Skip to content

Літакобудування та цільове фінансування

by admin on March 7th, 2018

В листі ДФС від 01.03.2018 р. № 6191/7/99-99-15-02-01-17 надано пояснення щодо обліку пільги з податку на прибуток підприємств літакобудування:

суми вивільнених коштів визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або Міжнародних (стандартів) фінансової звітності та відображаються в бухгалтерському обліку підприємств в установленому порядку на окремому рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Платники податку ведуть окремий облік та визначають окремо прибуток, отриманий від діяльності за кодом виду економічної діяльності за ДК 009:2010, на рівні класів 30.30, 51.21, 71.12, 71.20, 72.19 та 85.59.

При цьому використання таких коштів має бути пов’язане з діяльністю платника податку, прибуток від якої звільняється від оподаткування”.

Наш коментар:

В системі МСФЗ не стандартизовано подання такої статті, як цільове фінансування.
Цікаво також дізнатися, як саме податківці уявляють собі “окремий облік” прибутку в розрізі видів діяльності?

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS