Skip to content

IASB: великий жовтень

by admin on October 29th, 2010

Протягом 19-22 жовтня IASB провела в Лондоні засідання з розгляду поточних проблем. До деяких засідань долучалася і FASB.

Серед іншого було проаналізовано склад питань, що мусять бути включені до проекту щорічного удосконалення (Annual improvements) МСФЗ.

Комітет з інтерпретацій (IFRS Interpretations Committee) запропонував в листопаді 2010 р. внести до цього проекту наступні коригування стандартів:

IFRS 1 – питання повторного застосування МСФЗ (повторне застосування МСФЗ відбувається повність відповідно до вимог МСФЗ 1),

IFRS 3 – виключення посилань на інші МСФЗ з параграфів 40 та 58,

IAS 24 – віднесення до категорії пов’язаних сторін тих компаній, які надають послуги провідного управлінського персоналу (Key Management Personnel – KMP).

Крім того, до річних удосконалень буде віднесено питання, погоджені в серпні:

IFRS 1: пояснення по виключення з витрат на позики

IAS 1: пояснення вимог до порівняльної інформації

IAS 16: класифікація обслуговуючого обладнання

IAS 32: облік податкових наслідків дистрибуції

IAS 34: сегментна інформація про загальні активи в проміжній звітності

Разом з FASB було розглянуто проект з висунення вимог про розкриття інформації щодо оцінки за справедливою вартістю. Попередньо Ради домовились про те, що мусить розкриватися інформація про таке:

-         факти та причини використання активів не в такий спосіб, який є найліпшим,

-         переведення між першим та другим рівнями ієрархії справедливої вартості,

-         рівень ієрархії справедливої вартості, який би застосовувався, якби оцінка за справедливою вартістю була б застосована, навіть якщо вона не застосована в балансі.

Також було розглянуто питання другої фази заміни IAS 39 – проблема знецінення фінінструментів облікованих за амортизованою вартістю. Проаналізовано методи часово-пропорційного розподілу ( time-proportionate – ‘partial’ catch-up)   та розподілу на єдиний період (single period allocation  -  ’no’ catch-up). Було вирішено сконцентрувати зусилля стандартизаторів на часово-пропорційному підході.

Спільно з FASB дискутувалися питання про подання інформації щодо іншого сукупного прибутку (Other Comprehensive Income). Зокрема сторони концентрувалися навколо проблеми спільного або окремого подання прибутків/збитків та ОСІ.

Також було піддано аналізу деякі питання обліку хеджування, лізингу, діяльності з видобутку, та виплат працівникам. Аналізувались і окремі проблеми подання звітності (згортання активів та зобов’язань) та коригування Концептуальної основи.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS