Skip to content

Жінки в професії: 8 березня

by admin on March 9th, 2018

Американський інститут дипломованих громадських бухгалтерів з нагоди міжнародного жіночого дня оприлюднив дані про присутність жінок в бухгалтерській професії.
В середовищі аудиторських фірм серед партенерів лише 24% жінки.
А австралійський Делойт навіть випустив ролик на підтримку жіноцтва.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS