Skip to content

“Пікова” інфляція: американці зафіксували те, чого не побачив наш Мінфін

by admin on March 12th, 2018

Американський центр якості аудиту (CAQ) оприлюднив доповідь про країни з гіперінфляційною економікою.
Україну віднесено до країн з “піковою” (spike) інфляцією в окремому періоді. Ця ситуація розглянута в розділі С теми 830 Кодифікації (ASC) US-GAAP.
Прогноз річної інфляції за 2018 рік – 7%. Це спричинить до того, що значення трирічного кумулятивного показника буде 32%.
Відповідно до ASC 830-10-55-26, Україна за таких обставин надалі не розглядається як країна з високою інфляцією.

Нагадаємо, що раніше Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів також вказував на наявність гіперінфляції в Україні.
Про думку українського Мінфіну з приводу відсутності гіперінфляції ми повідомляли раніше.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS